Kas yra draudžiama galimybė


kas yra draudžiama galimybė

Kas yra draudžiama galimybė. Asmenų lygybės principas: lygiateisiškumas ir lygios galimybės Vidrinskaitė Jurisprudencija Asmenų lygybės principas: lygiateisiškumas ir lygios galimybės Saulė Vidrinskaitė Santrauka Straipsnyje nagrinėjamas vienas iš esminių žmogaus teisių principų — lygybė.

kas yra draudžiama galimybė

Tarptautinėje ir nacionalinėje teisėje įtvirtintas principas, užtikrinantis, kad asmenų teisės nebūtų pažeidžiamos dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, asmens gimimo kas yra draudžiama galimybė kokios nors kitokios padėties. Lygiateisiškumo turinys nuolat kinta.

kas yra draudžiama galimybė

Lygiateisiškumą pažeidžianti veikla — diskriminacija yra draudžiama, todėl ir siekiama sudaryti lygiateisiškumo užtikrinimo ir įgyvendinimo sąlygas. Teisinis reguliavimas nė vienam asmeniui nesuteikia pranašumo.

kas yra draudžiama galimybė

Lygiateisiškumas reiškia ne tai, kad asmenys yra vienodi, o tai, kad įstatymas neatsižvelgia į jų kas yra draudžiama galimybė. Lietuvoje teisinės lygiateisiškumo garantijos kito tobulinant institucinį žmogaus teisių apsaugos mechanizmą. Tai sietina su Europos Sąjungos integracijos procesais ir valstybės pripažintu poreikiu užtikrinti asmenų lygias galimybes socialiniame gyvenime.

tarpininkavimo rūšys

Raktiniai žodžiai lygios galimybės; lygių galimybių pažeidimas; tiesioginė diskriminacija; netiesioginė diskriminacija Pilnas tekstas:.