Histogramos tendencijų linija


Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose arba eilutėse, stulpelinę diagramą.

1 pasirinkimo sandorių vidinė ir išorinė vertė noriu likti namuose ir uždirbti milijonus

Stulpelinės diagramos kategorijos paprastai vaizduojamos palei horizontaliąją kategorijos ašį, o reikšmės — palei vertikaliąją reikšmių ašį, kaip pavaizduota šioje diagramoje: Stulpelinių diagramų tipai Klasterinė stulpelinė ir trimatė klasterinė stulpelinė diagrama Jungtinė stulpelinė diagrama vaizduoja reikšmes kaip dvimačius stulpelius. Trimatė jungtinė stulpelinė diagrama vaizduoja trimačius stulpelius, bet nenaudoja trečiosios reikšmių ašies gylio ašies.

Naudokite histogramos tendencijų linija diagramą, kai turite kategorijas, vaizduojančias: Reikšmių diapazonus pavyzdžiui, elementų sumas. Konkrečius skalės išdėstymus pavyzdžiui, Likerto skalę su įrašais, pvz. Pavadinimus, kurie neišdėstyti jokia konkrečia tvarka pavyzdžiui, elementų pavadinimus, geografinius pavadinimus ar asmenų pavardes.

kiti variantai prekyba gelvetika

Sudėtinė stulpelinė ir trimatė sudėtinė stulpelinė diagrama     Sudėtinė stulpelinė diagrama vaizduoja reikšmes kaip dvimačius sudėtinius stulpelius.

Trimatė sudėtinė stulpelinė diagrama vaizduoja sudėtinius stulpelius trimačiu formatu, bet nenaudoja gylio ašies. Naudokite šio tipo diagramą, kai turite keliasduomenų seka ir norite pabrėžti duomenų sumą.

dvejetainiai variantai binariumo apžvalgos uždarbis mainuose internete

Naudokite šio tipo diagramą, kai turite dvi ar daugiau duomenų sekų ir norite pabrėžti kiekvienos svarbą visumai, ypač jei kiekvienos kategorijos suma yra tokia pat. Trimatė stulpelinė diagrama    Trimatės stulpelinės diagramos naudoja tris ašis horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašįkurias galite keisti ir kuriomis duomenų elementai lyginami palei horizontaliąją bei gylio ašis.

Naudokite šią diagramą, kai norite palyginti duomenis ir pagal kategorijas, ir pagal histogramos tendencijų linija sekas.

Linijinė histogramos tendencijų linija Duomenis, išdėstytus stulpeliais arba histogramos tendencijų linija tendencijų linija, galima atvaizduoti kaip linijinę diagramą. Linijinės diagramos kategorijos duomenys tolygiai išdėstomi palei horizontaliąją ašį, o visi reikšmių duomenys — palei vertikaliąją ašį. Linijinės diagramos gali vaizduoti tęstinius tam tikro laikotarpio duomenis tolygiai paskirstytoje skalėje, todėl tai idealus būdas duomenų tendencijoms histogramos tendencijų linija vienodais intervalais, pvz.

legalios ir oficialios pajamos internete pasirinkimo sandorio rinkos kaina yra

Linijinių diagramų histogramos tendencijų linija Linijinė diagrama ir linijinė diagrama su žymekliais    Linijinės diagramos, rodomos su žymekliais atskiroms duomenų reikšmėms nurodyti arba be žymeklių, gali vaizduoti tam tikro laikotarpio tendencijas arba tolygiai paskirstytas kategorijas, ypač kai turite daug duomenų taškų, o histogramos tendencijų linija pateikimo tvarka yra svarbi.

Jei kategorijų yra daug arba reikšmės yra apytikslės, naudokite linijinę diagramą be žymeklių.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Sudėtinė linijinė diagrama ir sudėtinė linijinė diagrama su žymekliais    Sudėtinės linijinės diagramos, rodomos su žymekliais atskiroms histogramos tendencijų linija reikšmėms nurodyti arba be žymeklių, gali vaizduoti kiekvienos reikšmės įtakos tendencijas per tam tikrą laikotarpį arba tolygiai paskirstytas kategorijas. Trimatė linijinė diagrama    Trimatės linijinės diagramos vaizduoja kiekvieną duomenų stulpelį ar eilutę kaip trimatę juostelę.

Trimatėje linijinėje diagramoje yra horizontalioji, vertikalioji ir gylio ašys, kurias galima keisti. Pastabos: Linijines diagramas geriausia naudoti, kai diagramą sudaro kelios duomenų sekos.

Jei turite tik vieną duomenų seką, geriau naudokite sklaidos diagramą.

„Office“ galimų naudoti diagramų tipai - „Office“ palaikymas

Sudėtinės linijinės diagramos sumuoja duomenis, kurie jums gali netikti. Taip pat gali būti sudėtinga pamatyti, kad linijos sudėtos, todėl verčiau naudokite kitokio tipo linijinę diagramą arba sudėtinę plokštuminę diagramą. Galima braižyti duomenų, išdėstytų viename darbalapio stulpelyje arba eilutėje, skritulinę diagramą. Skritulinėse diagramose vaizduojamas vienos duomenų seka elementų dydis, proporcingas elementų sumai.

Skritulinėje diagramoje duomenų elementai rodomi kaip viso skritulio procentinės dalys. Naudokite skritulinę diagramą, kai: Yra tik viena duomenų seka. Nė viena iš jūsų duomenų reikšmių nėra neigiama. Beveik histogramos tendencijų linija viena iš jūsų duomenų reikšmių nėra lygi nuliui. Turite daugiau nei septynias kategorijas, kurios histogramos tendencijų linija viso skritulio dalis. Skritulinių Stulpelinių diagramų tipai Skritulinė diagrama ir trimatė skritulinė diagrama    Skritulinės diagramos dvimačiu ar trimačiu kriptovaliutos išleidimo datos vaizduoja kiekvienos reikšmės dalį visumos požiūriu.

Galite neautomatiniu būdu ištraukti skritulinės diagramos dalis ir taip jas pabrėžti. Skritulinės diagramos dalies skritulinė diagrama arba skritulinė juostinė diagrama    Skritulinės diagramos dalies skritulinės diagramos arba skritulinės juostinės histogramos tendencijų linija, vaizduojančios mažesnes reikšmes, įtrauktas į antrinę skritulinę arba sudėtinę juostinę diagramą, kad būtų paprasčiau žiūrėti.

Galima braižyti duomenų, darbalapyje išdėstytų tik stulpeliuose ar eilutėse, histogramos tendencijų linija diagramas. Kaip ir skritulinė diagrama, žiedinė diagrama vaizduoja dalių ryšį su visuma, bet joje gali būti daugiau nei viena duomenų seka.

Žiedinių diagramų tipai Žiedinė diagrama    Žiedinės diagramos vaizduoja duomenis kaip žiedus, kur kiekvienas žiedas atitinka duomenų seką. Pastaba: Žiedines diagramas skaityti sudėtinga. Galbūt norėsite naudoti sudėtines stulpelines diagramas arba sudėtinę juostinę diagramą.

Galima braižyti duomenų, histogramos tendencijų linija darbalapio stulpeliuose arba eilutėse, juostinę diagramą. Juostinės diagramos iliustruoja atskirų elementų palyginimus. Juostinės diagramos kategorijos paprastai išdėstomos palei vertikaliąją ašį, o reikšmės — palei horizontaliąją ašį.

Juostinę diagramą vertėtų naudoti, kai: naudojamos ilgos ašių žymas; Rodomos reikšmės yra trukmės.

Tradicinė Mados

Juostinių diagramų tipai Klasterinė juostinė diagrama ir trimatė histogramos tendencijų linija juostinė diagrama    Klasterinė juostinė diagrama vaizduoja juostas dvimačiu formatu. Trimatė klasterinė juostinė diagrama vaizduoja trimates juostas, bet nenaudoja gylio ašies. Sudėtinė juostinė diagrama ir trimatė sudėtinė juostinė diagrama    Sudėtinės juostinės diagramos rodo atskirų elementų ryšį su visuma kaip dvimates juostas.

Sudėtinė trimatė juostinė diagrama rodo juostas trimačiu formatu; ji neturi gylio ašies. Plokštuminė diagrama Galima braižyti duomenų, darbalapyje išdėstytų stulpeliuose ar eilutėse, plokštumines diagramas. Plokštuminės diagramos pabrėžia pokyčio per tam tikrą laikotarpį dydį ir gali būti naudojamos norint atkreipti dėmesį į bendrą tendencijos reikšmę.

Pavaizduodama diagramos reikšmių sumą, plokštuminė diagrama taip pat rodo dalių ryšį su visuma.

histogramos tendencijų linija

Plokštuminių diagramų tipai Plokštuminė diagrama ir trimatė plokštuminė diagrama    Tiek dvimatės, tiek trimatės plokštuminės diagramos vaizduoja reikšmių tendenciją per tam tikrą laikotarpį arba kitus kategorijos duomenis.

Trimatėse plokštuminėse diagramose naudojamos trys histogramos tendencijų linija horizontalioji, vertikalioji ir gyliokurias galima keisti. Paprastai vietoj nesudėtinės plokštuminės diagramos patariama naudoti linijinę diagramąnes vienos sekos duomenys gali uždengti kitos sekos duomenis.

Sudėtinė plokštuminė diagrama ir ir trimatė sudėtinė plokštuminė diagrama    Sudėtinės plokštuminės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės svarbos tendenciją per tam tikrą laikotarpį arba kitus kategorijos duomenis dvimačiu formatu.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Trimatė sudėtinė histogramos tendencijų linija diagrama vaizduoja duomenis tokiu pat būdu, bet rodo plokštumas trimačiu formatu nenaudodama gylio ašies. XY sklaidos ir Rutulinė diagrama Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose ir eilutėse, xy sklaidos diagramas. Įrašykite x reikšmes vienoje eilutėje arba stulpelyje, o atitinkamas y reikšmes gretimose eilutėse arba stulpeliuose.

Taškinėje diagramoje yra dvi reikšmių ašys: horizontalioji x ašis ir vertikalioji y ašis. Taškinė diagrama sujungia x ir y ašis į duomenų taškus ir vaizduoja juos nepastoviais intervalais arba grupėmis.

  1. Bnary brokerio apžvalgos
  2. Kaip Rinkų Prekyboje Panaudojamas MACD Indikatorius

Taškinės diagramos paprastai naudojamos norint vaizduoti ir lyginti skaitines reikšmes, pvz. Sklaidos diagramą vertėtų naudoti, kai: norite keisti horizontaliosios histogramos tendencijų linija skalę; norite pakeisti ašį logaritmine ašimi; horizontalios histogramos tendencijų linija reikšmės yra išsidėsčiusios netolygiai; Horizontaliojoje ašyje yra daug duomenų taškų.

Kas yra MACD indikatorius?

Norite koreguoti nepriklausomas taškinės diagramos ašių skales, kad vaizduotumėte daugiau informacijos apie duomenis, kuriuose įtrauktos reikšmių poros ar sugrupuoti rinkiniai. Norite parodyti panašumus tarp didelių duomenų rinkinių, o ne skirtumus tarp duomenų taškų.

Norite palyginti daug duomenų taškų neatsižvelgdami į laiką — kuo daugiau duomenų įtrauksite į sklaidos diagramą, tuo išsamiau galėsite lyginti. Taškinių diagramų tipai Taškinė diagrama    Ši diagrama vaizduoja duomenų taškus nesujungdama jų linijomis, kad palygintų reikšmių poras.