Atvirkščiai nuo variantų, Stilistinių figūrų samprata ir klasifikacija


Stilistinių figūrų samprata ir klasifikacija Stilistai menines priemones skirsto į variantus, sinonimus ir stiliaus figūras. Variantai — kalbos vieneto atmaina, kitas tos pačios reikšmės pavidalas.

internete uždirbk 2 tūkst. be investicijų

Žodžio variantai yra to atvirkščiai nuo variantų žodžio kitas pavidalas: aketė — eketė; storpilvis — storapilvis. Žodžio formų variantų yra darybinių rašąs — rašantis ir kaitybinių rudens — rudenio.

Nacionalinio ekonomikos egzamino klausimai, kurie dalyviams sekėsi geriausiai: ar atsakytumėte? Nacionalinį ekonomikos egzaminą Lietuvoje laikė apie žmonių.

Variantai padeda lanksčiau, įvairiau reikšti mintį ir santykį su jos turiniu. Jie nėra tokie vertingi kaip sinonimai ar figūros, nes tarp savęs nesiskiria semantiniais atspalviais, tačiau daugelis turi stilistinių skirtumų.

 1. Он взглянул на робота, которого привел из Лиза, и задумался, как же построить свой следующий шаг.
 2. Затем, в едином порыве, они вместе шагнули к длинному проходу, выводящему прочь из Зала Совета, а их эскорт терпеливо следовал позади.
 3. Мне почему-то думается, что нам не следует слишком многого ожидать от Ванамонда.
 4. Geriausi dvejetainiai variantai su eurų įnašu

Sinonimai — artimos arba tos pačios reikšmės kalbos vienetai. Jie skirstomi į leksinius kalbėti — šnekėtidarybinius sūpynės — sūpuoklėsfrazeologinius nosį riesti — gurklį pūstimorfologinius Kuo atvirkščiai nuo variantų Be tikrųjų, sisteminių, sinonimų skiriami kontekstiniai.

atvirkščiai nuo variantų

Jais vadinami žodžiai, tarp kurių sinonimijos ryšiai susidaro laikinai, tam tikrame kontekste. Svarbiausios sinonimų funkcijos — tikslinamoji, ekspresinė ir estetinė.

paskelbti straipsnį ir užsidirbti pinigų

Stiliaus figūros — ypatingas, nestandartinis kalbinės raiškos būdas. Figūros apima visus kalbos lygmenis: semantinės tropaidarybinės stilistiniai naujadarai neatidėliotini pasirinkimai dvejetainiai variantai, morfologinės figūrinis formų vartojimassintaksinės figūrinis sintaksinių konstrukcijų vartojimasfonetinės pasakymo garsinės sandaros aktualizacija ir grafinės figūros figūriniai eilėraščiai ir t.

Semantinėms atvirkščiai nuo variantų priskiriami meniniai palyginimai, o pagrindiniais tropais laikomos metafora tai atvirkščiai nuo variantų reikšmės perkėlimas pagal panašumą ir metonimija žodžio reikšmės perkėlimas, grindžiamas sąvokų ryšiu.

atvirkščiai nuo variantų

Metaforos ir metonimijos atmainos: hiperbolė meninis padidinimasįasmeninimas kai negyviems daiktams suteikiamos gyvųjų ypatybėsalegorija ne žodžio, o pasakymo perkeltinė atvirkščiai nuo variantų reikšmės perkėlimas priešingą reikšmę atvirkščiai nuo variantų nuo variantų žodžiuisinekdocha reikšmės perkėlimas grindžiamas kiekybiniu santykiu — dalis vietoj visumos arba atvirkščiai, rūšis vietoj giminės arba atvirkščiai, vienaskaita vietoj daugiskaitos arba atvirkščiaiantonomazija tikrinio vardo vartojimas bendrine reikšme arba atvirkščiaiatvirkščiai nuo variantų tiesioginio pavadinimo keitimas aprašomuoju posakiupleonazmas tos pačios sąvokos pakartojimas kitais žodžiaiskalambūras skirtingos reikšmės žodžių garsinis tapatumas arba panašumas ,oksimoronas antoniminių žodžių gretinimasparadoksas neįprasta mintis, iš pirmo žvilgsnio prieštaraujanti sveikam protui.

Sintaksinės figūros — tai ypatingi sakinių sudarymo bei vartojimo būdai. Skiriamos trys figūrų grupės: retorinės, komponavimo ir redukcinės.

Būdingiausios retorinės figūros yra retorinis klausimas, retorinis sušukimas ir retorinis kreipinys. Komponavimo figūromis vadinami sakinio dalių ar sakinių išdėstymo būdai, didinantys minties ekspresyvumą.

Stulbinami atradimai

Būdingos komponavimo figūros atvirkščiai nuo variantų inversija neįprasta žodžių tvarka atvirkščiai nuo variantųparalelizmas išplėsta dviejų ar daugiau reiškinių gretinimasantitezė priešingų dalykų gretinimas, išreikštas panašios sandaros sintaksinėmis konstrukcijomiskartojimas kartojamais žodžiais iškeliamas veiksmo stiprumas ar trukmė, gausaišvardijimas daiktų, ypatybių, veiksmų išvardijimaslaipsniavimas komponentų išvardijimas didėjančia arba mažėjančia tvarkakorekcija pasakytos minties patikslinimas, pakeitimas ir periodas ilgas sakinys, kurio pirmoji dalis kylančią, o antroji krintančią intonaciją.

Redukcinėmis figūromis stilistikoje vadinamos elipsė numanomų sakinio dalių praleidimas ir nutylėjimas nebaigta mintis. Ar žinote, kad

 • Nuo ko priklauso dvejetainių opcijų diagrama
 • Kaip užsidirbti pinigų kavinėje
 • Nauji kosminiai skaičiavimai Visatos plėtimosi paslapties nepaaiškino — veikiau atvirkščiai   Klausimas apie Visatos plėtimosi spartą glumina vis labiau.
 • Uždirbk pinigų dabar 500 eurų
 • The newest online shop
 • Neprigiję rekomenduojami vardai | Vardai VLKK
 • Geriausias laikas galimybėms
 • Darybiniai sinonimai; Darybiniai variantai;Paronimai;Reikšmė;Darybos formantas;Darybos afiksas; Derivative synonyms; Derivative variants;Paronyms;Meaning;Derivative formative;Derivative affix Abstract: Kalbotyroje sinonimais vadinami tapačios arba artimos reikšmės kalbos vienetai, variantais — to paties kalbos vieneto skirtybės, o paronimais dažniausiai laikomi išraiškos atžvilgiu artimi skirtingos reikšmės žodžiai.