Nuo šio varianto, ##plugins.themes.bootstrap3.accessible_menu.label##


Jos rašomoji kalba buvo vadinama žemaičių kalba. Tačiau šio pavadinimo nereikia painioti su žemaičių tarme. Žemaičių kalba — tai vidurio Lietuvos aukštaičių kalba. Pagal dabartinę dialektologijos klasifikaciją tai — vakarų aukštaičiai šiauliškiai. Taigi akivaizdu, kad buvo orientuojamasi ne į vyskupijos centro — Varnių, kur kalbėta tikrąja žemaičių tarme, kalbą.

Šio varianto tekstai pradėti spausdinti anksčiausiai, be to, jų buvo publikuota kur kas daugiau nei rytiniu ar viduriniu variantu. Visi jie buvo liuteroniškos pakraipos.

užsienio brokeriai pirkimo variantas fortuose

XVII a. Mažojoje Lietuvoje kunigai aktyviai sudarinėjo ir persirašinėjo vokiečių-lietuvių kalbų žodynėlius. Iš šio amžiaus turime išlikusius du anoniminius rankraštinius veikalus: Lexicon Lithuanicum bei kiek vėlesnį ir didesnį Clavis Germanico-Lithvana. Tik iš dalies šiuo variantu parašytą galima laikyti pirmąją lietuvišką spausdintą knygą — Martyno Mažvydo katekizmą ir to paties autoriaus vėliau sudarytą trijų velykinių giesmių rinkinį Giesmė nuo šio varianto.

Nuo šio varianto

Ambroziejaus Mat šiose knygose labai ryškios Mažvydo gimtosios žemaičių tarmės ypatybės. Iš minėtų tekstų matyti, kokia turtinga ir įvairialypė buvo Mažosios Lietuvos raštija.

nuo šio varianto

Martynas Mažvydas ypatingas ne tik savo pirmąja spausdinta knyga. Jo parengtas pirmasis lietuviškas giesmynas turėjo didelę įtaką lietuviškos liuteroniškos himnodijos formavimuisi.

Vidurinis raštų variantas

Jonas Bretkūnas, regis, buvęs prūsų tautybės, bet lietuvių kalbą nuo šio varianto nuo vaikystės, amžininkų vadintas homo studiosus mokytas žmogus. Be kunigo veiklos, jis labiausiai atsidėjo literatūriniam darbui.

Ji rėmėsi daugiausia Vilniaus miesto šnekamąja kalba ir Vilniaus apylinkių šnektomis. Rytinis raštų variantas Atrodo, kad tokia kalba buvo bandyti rašyti ir pirmieji lietuviški rankraštiniai teksteliaitačiau pirmieji spausdinti šio varianto tekstai visi jie susiję su jėzuitų veikla Vilniuje atsirado vėliau nei kitų variantų. Rytinio varianto tekstai yra šie: anoniminis hegzametras devyneilis m.

Todėl nieko stebėtino, kad jo parengtų lietuviškų veikalų kraitis yra nemažas. Svarbiausias iš jų, žinoma, yra Biblijos vertimas.

Vakarinis raštų variantas

Iš pradžių Bretkūnas vertė iš lotyniškos Biblijos, Vulgatos, vėliau viską pertvarkė ir toliau vertė jau iš liuteronų autoriteto Martyno Liuterio vokiško Biblijos vertimo.

Naudotasi ir graikišku bei hebrajišku originalu, įvairiais Biblijos komentarais. Bretkūnas dirbo labai stropiai, rankraščio paraštėse ar virš teksto surašė įvairius galimus kitokius atskirų frazių vertimo variantus, nuo šio varianto kaupė žodžius ir frazes Biblijos lietuviškajam vertimo bankui. Toks daugiasluoksnis rankraštis, kuris aiškiai nenurodė galutinio varianto, spaudai nebuvo parankus, todėl susiklosčius nepalankioms aplinkybėms Bretkūno vertimas nebuvo išspausdintas.

nuo šio varianto

Laimei, rankraštis išliko iki šių dienų jis saugomas Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne. Gaila, kad lietuviška Biblija pirmąkart buvo išspausdinta tik m.

  • Kiek šiandien kainuoja žetonas eurųliais
  • Ji rėmėsi daugiausia Vilniaus miesto šnekamąja kalba ir Vilniaus apylinkių šnektomis.
  • Apžvalgas, kurios uždirbo dėl dvejetainių opcionų
  • Naujasis MASTER - Statyba
  • Мы отдавали себе отчет в том, на какой риск идем, не предусматривая никакой отдушины и пытаясь полностью отгородиться от Вселенной.
  • Kriptovaliutos keitykla

Naujojo Testamento vertimais. Trečiasis įtakingas Mažosios Lietuvos asmuo — Danielius Kleinas. Jis buvo pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autorius.

Iš tiesų buvo parašyti du gramatikos variantai — platesnis, lotyniškas, skirtas aukštesniesiems visuomenės sluoksniams, kunigams, studentams Grammatica Litvanica,ir siauresnis, vokiškas, labiau skirtas valdininkijai Compendium Litvanico-Germanicum, Nors vokiška versija yra lotyniškosios santrauka, lietuvių kalbos tyrimo istorijoje ji turi savarankišką vertę, nes čia kai kurie dalykai patikslinti, praplėsti. Kleinas stengėsi sunorminti lietuvių kalbos rašybą, nurodyti norminį tarimą dažnai bandyta žymėti ir žodžio kirtį, priegaidę, tačiau dėl gausių korektūros klaidų tai nėra patikimasuvienodinti kartais įvairuojančias gramatikos formas pavyzdžiui, daugiskaitos vietininko galūnes nuo šio varianto ragino taikyti tik moteriškosios giminės daiktavardžiams, o -se — vyriškosios.

KET audio variantas

Jis aklai nesekė senųjų klasikinių ir kitų kalbų gramatikomis, vykusiai taikė jas lietuvių kalbos reiškiniams aprašyti. Kleinas buvo nuo šio varianto kalbininkas, gerai perprato lietuvių kalbos sistemą, pastebėjo ir pateikė iki šiol kalbotyroje funkcionuojančių klasifikavimų: štai išskyrė penkias vardažodžių linksniuotes, kurios ir dabar panašiai grupuojamos.

nuo šio varianto

Remdamasis savo gramatikos principu siekti išdailintos kalbos Kleinas sumaniai pertvarkė ir perredagavo senąjį lietuviškąjį liuteronų giesmyną. XVIII a.

nuo šio varianto kaip užsidirbti pinigų internete su lažybomis

Apskritai Rytų Prūsijos lietuviai nuo šio varianto iš visų to meto raštijos kūrėjų domėjosi lietuvių kalba, jos kokybe. Be to, XIX a.