Keitimasis mokymosi galimybėmis, Grundtvig programos galimybės I


Projekto tikslas — skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą ugdant ir tobulinant darbuotojų, dirbančių suaugusiųjų švietimo srityje, kompetencijas. Įvairių renginių, vizitų, mokymų metu buvo plėtojamos pedagoginio ir vadybinio personalo kompetencijos organizuojant suaugusiųjų mokymą, stiprinami švietimo darbuotojų ir švietimo teikėjų gebėjimai ir gerinamas jų bendradarbiavimas bei keitimasis žiniomis. Projektas finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės EEE keitimasis mokymosi galimybėmis mechanizmą.

English Vizija Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija yra pagrindinis veiksnys, vienijantis pagal keitimasis mokymosi galimybėmis ugdymo principus dirbančius asmenis Lietuvoje, siekiant neformaliojo ugdymo vertės ir rezultatų pripažinimo, nuolatinio tobulinimosi galimybių asociacijos nariams ir neformaliojo ugdymo kokybės plėtojimo.

Misija Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos misija yra plėtoti ir propaguoti neformalųjį ugdymą sipagrįsta savanoriškumo ir savarankiškumo principais, įgalinantį žmogų sąmoningai dalyvauti šiuolaikinėje visuomenėje Strateginės kryptys Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija savo veiklą įgyvendina trijose srityse: neformaliojo ugdymo pripažinimas; nuolatinio mokymosi galimybės Asociacijos nariams ir; neformaliojo ugdymo kokybės plėtojimas.

Šios sritys tarpusavyje glaudžiai susijusios ir papildydamos viena kitą užtikrina Asociacijos siekių įgyvendinimą. Siekdama neformaliojo ugdymo pripažinimo, Asociacija kuria erdvę nuolatiniam neformaliojo ugdymo turinio peržiūrėjimui ir atnaujinimui, bendrauja ir bendradarbiauja su keitimasis mokymosi galimybėmis partneriais propaguojant neformalųjį ugdymą bei atstovauja neformaliojo ugdymo turinį, teikdama pasiūlymus teisinės keitimasis mokymosi galimybėmis tobulinimui.

bitcoin hashrate

Nuolatinis neformaliojo ugdymo turinio kritiškas peržiūrėjimas ir atnaujinimas keitimasis mokymosi galimybėmis svarbus, nes geležies prekybos signalai aiškiai suvoktą turinį galima kokybiškai atstovauti. Bendravimas ir bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis prisideda tiek prie turinio peržiūrėjimo ir atnaujinimo, tiek ir prie neformaliojo ugdymo propagavimo.

Mums yra svarbu, kad būtų nuolatos keičiamasi požiūriais ir įžvalgomis.

keitimasis mokymosi galimybėmis

Siekdama užtikrinti nuolatinio mokymosi galimybes nariams, Asociacija kuria erdvę sukauptos patirties neformaliajame ugdyme analizei, keitimuisi tiek gera, tiek ir sunkesne patirtimi bei mokymuisi vieni iš kitų. Informacija apie kitas mokymosi galimybes yra platinama skatinant žmones nuolatiniam tobulėjimui.

Nenhuma nota no slide Grundtvig programos galimybės I 1. Fondas įkurtas m. Grundtvig programa Grundtvig programa skirta suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymuisi. Programos tikslas — gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę bei prieinamumą, remti tarptautinį suaugusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimą bei mobilumą. Europos laisvos prekybos asociacijos šalys: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

Siekdama plėtoti neformaliojo ugdymo kokybę, Asociacija kuria erdvę keitimuisi gera praktika, nuolatiniam kokybės vertinimui bei neformaliojo ugdymo galimybių suvokimui. Neformaliojo ugdymo kokybės vertinimas svarbus, nes užtikrina tam tikrą kokybės lygį bei skatina kritišką požiūrį į vykdomą veiklą.

Platesnis galimybių suvokimas prisideda prie neformaliojo ugdymo plėtros bei vertės didinimo. Veiklos prioritetai Įvertindama galimybes bei poreikius veiklai, Asociacija pirmenybę teikia: bendravimui ir bendradarbiavimui su institucijomis ir organizacijomis tiek keitimasis mokymosi galimybėmis Valstybinė jaunimo reikalų taryba ir Ugdymo plėtotės centrastiek vietiniu lygiu pirmiausia organizacijos, vykdančios neformalųjį ugdymą atstovaujant neformaliojo ugdymo turinį ir nuolat jį peržiūrint bei keičiantis požiūriais; provokavimui suvokimo keitimasis mokymosi galimybėmis neformaliojo ugdymo galimybes, siekiant kokybės ir pripažinimo Kontaktai: Mūsų elektroninio pašto adresas: neformaliai gmail.

keitimasis mokymosi galimybėmis minimali suma 24 variantai