Dideles tinklo pajamas, Regioninių portalų tinklas, MB pardavimo pajamos


Rinkdami informaciją Panevėžio AVMI specialistai apklausė bendrovėje dirbančius ir anksčiau atleistus darbuotojus.

dideles tinklo pajamas

Dėl buhalterinėje apskaitoje nustatyto neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo fakto surašytas protokolas ir medžiaga perduota į teismą. Dideles tinklo pajamas metu įvertinę turimus duomenis esame atsirinkę per keturis šimtus mokesčių mokėtojų iš minėtų verslo segmentų ir jiems skiriame ypatingą dideles tinklo pajamas, — sako Panevėžio AVMI viršininkas Aldas Skvarnavičius.

Pažymėtina, kad šiuo metu VMI didelį dėmesį skiria įmonėms, kuriose reikšminga darbuotojų dalis tariamai dirba ne pilną darbo dieną, atitinkamai jiems tariamai mokamas mažesnis už nustatytą minimalų darbo užmokestis.

dideles tinklo pajamas

Siekiant įvertinti situaciją, įmonėms buvo pateikti klausimynai ir paprašyta atsakyti į klausimus dėl tariamai ne pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų, o neišsisklaidžius įtarimams dėl galimai neapskaitomo darbo laiko, įmonės kviečiamos pasiaiškinti į Mokesčių inspekciją. Jeigu po pokalbių su mokesčių specialistais įmonių vadovai nepadaro atitinkamų išvadų neįdarbina darbuotojų pilnai darbo dienai, nustatydami atitinkamą darbo užmokestįtuomet jie gali tikėtis sulaukti ir griežtesnių kontrolės veiksmų — mokestinių patikrinimų ar tyrimų.

VMI visuomet bendradarbiauja, suteikia reikiamą pagalbą ir konsultuoja sąžiningai dirbančius mokesčių mokėtojus, tačiau neketina nuolaidžiauti tinkamai nevykdantiesiems savo mokestinių prievolių.

dideles tinklo pajamas